Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Avtale

For å oppnå 20 % rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 ved passering av bomstasjonene på ny og gammel rv. 4 Lunner grense - Jaren må du ha en gyldig AutoPASS-avtale. Vegfinans Rv4 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker, og du må derfor ha en AutoPASS-brikke fra et annet bompengeselskap for å få rabatt.

Du må tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap som utsteder AutoPASS-brikker for å få rabatt for kjøretøy når du passerer bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS. På www.autopass.no finner du en oversikt over samtlige utstedere i Norge, eventuelt kan du inngå avtale med Vegfinans E6 Gardermoen - Moelv AS som utsteder AutoPASS-brikker og tilbyr etterskuddsfakturering av passeringer. 

Dersom du allerede har en AutoPASS-avtale er det ikke nødvendig å foreta seg noe. Er kjøretøyet i takstgruppe 1 vil du da få 20 % rabatt ved passering av bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland AS.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert