Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Vestfold og Telemark AS sikrer lånerammer 1.5 milliarder

Bankene som har stilt rammene tilgjengelig er Kommunalbanken og KLP Banken.

Midlene kan trekkes fram til sommeren 2025 og lånene forfaller i sin helhet i 2040.

Illustrasjonsfoto av den nye Grenlandsbrua
Illustrasjonsfoto av den nye Grenlandsbrua (Foto: Nye Veier AS)

Finansierer nye E18 i Telemark

Pengene skal i all hovedsak gå til rekvireringer for fase 2 i prosjektet E18 Telemark. Strekningen fra Langangen til Rugtvedt er allerede i gang og forventes å være ferdigstilt ila 2025.

Det skal bygges ut om lag 17 kilometer firefelts vei, samt flere tunneler og bruer inkludert ny Grenlandsbru.

Finansieringsselskapet forventer å gå ut i obligasjonsmarkedet å hente tilsvarende summer inntil prosjektet er ferdigstilt.