Hopp til hovedinnhold

Prisjustering av takster ved E18 Rugtvedt - Dørdal

Fra og med lørdag 1.juni klokken 00:00 justeres takstene i tråd med vekst i konsumprisindeksen ved bomstasjonen på E18 Rugtvedt - Dørdal.

Foto: bygg.no

Takster fra og med lørdag 1.juni

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
E18 Stillinga43 kr34,40 kr

Takster

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg, samt personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig brikke og avtale.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale oppnår 20 % rabatt.

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 får 50 % rabatt etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 får 100 % rabatt. Uten gyldig brikke og avtale vil nullutslippskjøretøy bli belastet ordinær takst.

Takstene er fastsatt med grunnlag i vedtak i Statens vegvesen og i henhold til Prop. 128 S (2015-2016), Innst. 404 S (2015-2016) og tilskuddsordningen for redusert bompengebelastningen utenfor byområdene, jf. Prop 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2022-2023).

Takstvedtaket kan påklages til Samferdselsdepartementet innen 3 uker fra kunngjøring.

Klage sendes Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller på e-post til firmapost@vegvesen.no.