Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Bompengeinnkrevingen på rv. 4 Lunner grense - Jaren begynner 10. juli 2017. Det er bomstasjon på ny og gammel rv. 4 ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran. Bomstasjonene er automatisk og har hvitt eller grønt lyssignal som viser om AutoPASS-brikken din har blitt lest. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at faktura er sendt ut. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du et kamerasignal som betyr at det har blitt tatt bilde av passeringen.

Vegfinans Rv4 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. Dette kan du gjøre her: Bestill brikke

Takster fra 1. mars

Vegfinans Rv4 Oppland

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Rv. 4 Dynna 43 34,40 71
Fv. 16 Dynna 43 34,40 71

 

Takster til og med 28. februar

   

Takstgruppe 1

Taktsgruppe 2

Strekning Bomstasjon Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Ny rv. 4 Lunner grense - Jaren Rv. 4 Dynna 48 38,40 79
Gammel rv. 4 Lunner grense - Jaren Fv. 16 Dynna 48 38,40 79

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Passeringstak

Passeringstaket på 40 passeringer ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Rv4 Oppland fungerer slik at i løpet av en kalendermåned må kunder med gyldig AutoPASS-brikke kun betale for opptil 40 passeringer pr. kjøretøy i takstgruppe 1 pr. måned. Man kan følge med på antallet passeringer i måneden gjennom «min side» der man kan se passeringer for en gitt måned pr. kjøretøy.
 
Bompengeselskapenes faktureringsperioder sammenfaller sjeldent med månedsslutt, og det kan i enkelte tilfeller komme inn passeringer sent som en følge av at brikken ikke ble lest ved passering. Fakturaen inneholder alle passeringer som man må betale for frem til fakturaen blir sendt ut, fakturaen kan derfor inneholde passeringer for mer enn en måned.
 
Siden fakturaen kan inneholde passeringer fra flere måneder kan man oppleve at man på en faktura må betale for mer enn 40 passeringer pr. kjøretøy, men det vil uansett aldri være mer enn 40 passeringer pr. kjøretøy i takstgruppe 1 pr. kalendermåned som skal betales.

Passeringstaket gjelder ikke kjøretøy i takstgruppe 2.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert